TipValkenburgaandeGeul TipValkenburgaandeGeul TipValkenburgaandeGeul

Uw mening over Valkenburg aan de Geul Aanmelden

25-06-2019

Zonnepark op de Emmaberg

Publieke raadpleging onder de inwoners van Valkenburg aan de Geul over zonnepark op de Emmaberg

Horst, 2 augustus 2019

Zonnepark Emmaberg
De firma Solarpark heeft bij de gemeente Valkenburg een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een zonnepark op de Emmaberg. De firma Solarpark wil een perceel van veertig hectare aan de Heihofweg inrichten met zonnepanelen. Met de opbrengst van het zonnepark kunnen ruim twaalfduizend inwoners van stroom worden voorzien. Mensen die deelnemen aan het project wordt vijftien jaar gratis stroom in het vooruitzicht gesteld. Onderzoekbureau Toponderzoek onderzocht de meningen van de deelnemers van TipValkenburgaandeGeul over het zonnepark op de Emmaberg.

Bijna de helft van de respondenten van TipValkenburgaandeGeul (48%) staat (zeer) positief tegenover de mogelijke aanleg van een zonnepark op de Emmaberg.  29% van de respondenten staat het (zeer) negatief tegenover de mogelijke aanleg van een zonnepark op de Emmaberg. 23% van de respondenten blijft neutraal (19%) of weet het niet (4%).

Dat het zonnepark goed is voor het milieu is de meest genoemde reden van de voorstanders, 68% van de respondenten gaf deze reden. Daarnaast koos 49% van de voorstanders voor ‘De Emmaberg is een goede locatie’. Tegenstanders vinden de Emmaberg juist geen goede locatie (41%), daarnaast worden horizon- en landschapsvervuiling regelmatig als reden genoemd door tegenstanders.

Verdeeldheid over de rol van de gemeente
Op de vraag welke rol de gemeente moet spelen in de aanleg van zonneparken antwoordt 33% van de respondenten ‘De gemeente moet wildgroei aan zonneparken voorkomen’, terwijl 28% van de respondenten juist het antwoord ‘De gemeente moet hierin het voortouw nemen’ geeft.

Als laatste vraag werd gevraagd naar tips aan firma Solarpark bij de realisatie van het zonnepark. Benieuwd naar deze tips? Lees hier de volledige rapportage van het recente onderzoek naar het zonnepark op de Emmaberg.

Het onderzoek van TipValkenburgaandeGeul over het zonnepark op de Emmaberg is ingevuld door 75 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Valkenburg aan de Geul. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipValkenburgaandeGeul zijn te lezen op www.TipValkenburgaandeGeul.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipValkenburgaandeGeul.


Download resultaten